Tuntematon Hinjärvi on pohjanmaan helmi

Pohjanmaa on ollut tunnettu etenkin joistaan mutta rannikolla on myös järviä. Kaikista suurin luonnonjärvi on nimeltään Hinjärvi. Kyseessä on syrjäinen järvi, jonka ääreen ei kovin moni eksy.

Moni paikallinen ihailee järveä, mutta samalla kuitenkin harmittelee sen mataluutta. Vettä tästä järvestä löytynee keskimäärin ainoastaan 1,5m. Silti järvestä voi kalastaa monia tuttuja kaloja, kuten ahventa, haukea, madetta ja kuhaa. Vesistöön tulee kaloja, koska se on Harrströminjoen kautta yhteydessä mereen.

Kuten monet muutkin järvet Suomessa, on myös Hinjärvi rehevöitynyt viimeisten vuosien saatossa ja sinilevä on tuttu vieras kesäisin. Kyseessä on kuitenkin kaunis luonnonalue, joka voisi houkutella enemmänkin kävijöitä. Varsinkin, jos vedenpinta nousisi edes hieman, nähtäisiin järvessä myös enemmän kaloja. Alueella on kuitenkin paljon erilaisia lintuja, joten kyseessä voi olla oikea lintubongarin unelma.

Suojeltava kohde

Hinjärvi on ollut Ympäristöhallinnon suojelunkohteena. Etenkin Hinjärven eteläinen osa on jopa valtakunnallisesti tärkeä lintuvesisuojeluohjelman kohde. Hinjärvi on rauhoitettu yhdessä omistajien kanssa yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suomen järviä ja niillä pesiviä lintuja on syytä suojella, vaikka ihmisten käyttöön tästä vesialueesta ei kuitenkaan ole. Toivottavasti tulevaisuudessakin alue pysyy tärkeänä lintujen pesimispaikkana. Parhaat lintubongarit saattavat jopa päästä havainnoimaan varsin harvinaisia vieraita.

Lintuja bongaamaan

Hinjärvi on nimenomaan lintujen paratiisi juuri järven mataluudesta ja runsaasta kasvillisuudesta johtuen. Järvi on etenkin syksyisin metsästäjien suosiossa, koska järveltä löytyy Suomen metsästetyimmät linnut. Etenkin hanhia on runsaasti, jopa vaivaksi saakka. Metsästäjiä saapuu järvelle syksyllä kaukaa.

Alueella pesii kuitenkin myös useita harvinaisempia lajeja. Pesintä hoituu loistavasti järven monilla luodoilla ja saarilla. Myös vierailevia lajeja löytyy.

Moni tulee paikalle lintujen takia, jotka

ovat tuttu näky Hinjärven rannalla siellä usein vierailleelle.

Järvialue on kaunis luonnonkeidas, mutta ihmisten käyttöön siitä ei kuitenkaan ole, metsästystä ja lintujen bongausta pidemmälle. Järvi on liian matala vesiaktiviteetteihin ja muuhun vapaa-ajan viettoon. Silti varsinkin moni paikallinen pitää aluetta arvossa ja toivoo alueen pysyvän kunnossa ja rehevöitymisen vähenevän. Järvenpintaa on jo 60-luvun lopulta saakka säännöstelty ja laskettu. Tämä auttaa pesimäpaikkojen säilymistä, sillä muuten vesi nousisi liian ylös.